הליך בוררות בראש שקט

הליך בוררות הוא פתרון אלטרנטיבי מקובל ואף פופולרי ליישוב סכסוכים, בדרך כלל בעניינים עסקיים, בו שני הצדדים שוטחים את טענותיהם בפני בורר מוסכם ואובייקטיבי שפסיקתו סופית ללא יכולת ערעור. שני הצדדים מסכימים מראש לקבל את הפסיקה שיוליד ההליך.
היתרונות של הליך בוררות על-פני דיון משפטי רגיל הם קיצור הדרך אל סיום הסכסוך, היכולת לבחור את האדם אשר בפניו יתקיים הדיון ואת כללי הדיון, והחשאיות של הדיונים והפסיקה.

כל הרעיון של בוררות מבוסס על האובייקטיביות של הבורר הנבחר, שאינו חייב להיות משפטן ויכול להיות בעל מקצוע מומחה שמקובל על שני הצדדים.

במקרה שהגיע לאחרונה עד לערכאה הגבוהה ביותר במערכת המשפט, בית המשפט העליון, טען הצד המפסיד בעניין חוב כספי בהיקף של 7 מיליון ש"ח, כי בדיעבד התברר לו שהבורר אינו אובייקטיבי ויש היכרות מוקדמת ואף עמוקה וידידותית עם הצד השני, וכי המידע הנ"ל הוסתר ממנו בעת בחירת הבורר. הטענות הוכחו כנכונות ובית המשפט, הן המחוזי ואחר כך העליון, פסל את פסיקת הבורר באותו הליך בוררות.
כתבה על המקרה באתר דה-מרקר

זוהי פסיקה יוצאת דופן, בניגוד למדיניות של אי התערבות בהליכי בוררות גם במקרים של גילויים מטרידים לגבי איכות ואמינות ההליך, בעיקר בשל הבוטות של ההסתרה, עומק היחסים בין הבורר לבין אחד הצדדים וכוונת הזדון הברורה. בית המשפט אף קבע גם אם לא ניתן להוכיח שפסיקת הבורר פגומה, עצם הסתרת המידע מנעה מהצד השני את היכולת לפסול את הבורר המסוים, מה שככל הנראה היה קורה.

הפסיקה החריגה ממחישה באופן חד עד כמה חשוב לבצע חקירות רקע כדי להבטיח הליך בוררות (או הליך גישור) אמין בראש שקט לכל הצדדים.

‹ מצלמות אבטחה בימים של טרור ובימים של שגרה

‹ חקירות ביטוח – לפעמים זה רק עניין של טריוויה

צור קשר

תפריט נגישות