תיק חקירה: צוואה מזויפת ויורש אמיתי

א' עלתה מרוסיה עם בעלה בתחילת המאה שעברה, לבני הזוג לא היו ילדים ולא כל קרוב משפחה בישראל. בני הזוג סחרו בזהב מחנות ברחוב אלנבי בתל אביב צברו הון ורכשו בתל אביב מעל עשר דירות. בשנות ה-50 נפטר בעלה של א' והיא ירשה את כל רכושו וגרה לבדה בצפון תל אביב. א' נפטרה גלמודה בשנות השבעים. כל רכושה הרב נוהל מאז פטירתה על ידי האפוטרופוס הכללי, מאחר ולא השאירה צוואה  ולא נודעו יורשים על פי דין.

לפני מספר שנים החל צוות של פוקוס חקירות לחקור את התיק. בוצע חיפוש מקיף אחרי יורשים של המנוחה והתגלה יורש יחיד, קרוב משפחה. היורש לא הכיר את בני הזוג בשל פער דורות, אך על פי דין הוא היורש. לאחר הפניה של פוקוס חקירות הוגשה בקשה לבית המשפט לעניני משפחה והנושא נמצא בתהליך על מנת לוודא שאכן הוא היורש והיחידי.

אבל לפתע צצה צוואה…

במהלך חיפושים של יורשים מעולי גרוזיה פנה עורך דין תל אביבי ליוצא גרוזיה וביקש ממנו סיוע באסוף מידע בקהילה. בשיחת אגב סיפר עורך הדין על א' ורכושה הרב. זמן קצר לאחר מכן צצה צוואה בכתב יד, נושאת תאריך מוקדם מפטירתה של א' במספר שנים בו היא מורישה את כל רכושה לבנו של מציג הצוואה. על הצוואה נמצאו חתימות של שני "עדים". המוטב של הצוואה פנה לבית המשפט וביקש להעביר את הרכוש על שמו.

האפוטרופוס הכללי התנגד לבקשה ופנה למוטב הצוואה על מנת לקבל הבהרות. האב לא מתבלבל ומציג סיפור על פיו א' ישבה בבית החולים בסמוך אליו לפני שנים רבות בעת שהוא ממתין ללידת בנו. התפתחה ביניהם שיחה ומאחר וא' הייתה ערירית היא ביקשה לקרוא לבן שיוולד על שם אביה אליהו. האב נעתר וקורא לבנו אליהו. על פי הסיפור, א' מוזמנת לברית אך במקומה מגיע שליח עם תליון זהב כמתנה ומאז הקשר איתה מנותק. מציג הצוואה מראה את התליון לנציג האפוטרופוס.

כאשר אליהו מגיע לבגרות דופק שליח בדלת ביתם ומוסר מעטפה ובה "צוואת" המנוחה. עד כאן הסיפור מושלם.

אחרי חקירה מעמיקה שבוצעה על ידי מחלקת המבצעים של פוקוס חקירות גילינו פרט מהותי: סמוך לירושלים איתרנו את  בנו של אחד ה"עדים לצוואה", שכמובן לא ניתן היה לחקור אותם מאחר שהם נפטרו הרבה לפני הגשת ה"צוואה" לבית המשפט. הבן סיפר כי אביו היה מסייע לעיתים למוטב הצוואה בעסק שניהל בתחום בקבוקי בירה.

מסקנות החקירה העלו שהצוואה זויפה וה"עדים" החתומים על הצוואה בכלל לא היו בחיים במועד כתיבתה.

בשנת 2007 הוגש כתב אישום נגד מוטב הצוואה המזויפת בהמשך הוא נשפט, הורשע ונגזר עליו מאסר בפועל.

צור קשר

תפריט נגישות