תיקי חקירה

תיקי חקירה שבוצעו ע"י צוות פוקוס ייעוץ ביטחון וחקירות ומותר לחשוף חלקים מפרטיהם על מנת להמחיש את המקצועיות של החברה ועובדיה.
שמות ופרטים מזהים טושטשו מטעמי חיסיון, דיסקרטיות וצנעת הפרט.

תיק חקירה: גנב במעקב בחברת היי-טק

תיק חקירה: גנב במעקב בחברת היי-טק באחת מחברות ההייטק באזור השרון נערך יום ספורט. בנות החברה מתקשקשות ביניהן על אופנה ובמהלך השיחה עולה כי הבנות

תפריט נגישות